Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Działania w projekcie

AKTYWNA INTEGRACJA:
W ramach Kontraktu Socjalnego:

-Instrumenty aktywizacji zawodowej:

pkt (e) konsultacje z doradcą zawodowym grupowe-charakterystyka i wymagania współczesnego rynku pracy, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna - um. zlecenie; 24h (2gr.x2spotk.x3h x2lata);

pkt. (e) Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym -wyznaczenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego- dobór kursu do preferencji osobistych BO; 44h; rok 2012 1hx20os.+ w 2013r.1h.x24os;

-Instrumenty aktywizacji edukacyjnej:

pkt (a) nauka BO w szkole średniej-uzupełnienie wykształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym (opłata za czesne i wpisowe);

pkt (c) kursy zawodowe dla 46 BO- zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz indywidualnymi możliwościami BO (na tym etapie wniosku nie jest możliwe określenie rodzaju kursów oraz il. godz. realizacji, czas trwania 3 m-ce). Usługa zlecona po wyborze zgodnie z PZP;

-Instrumenty aktywizacji społecznej:

pkt (j) warsztaty zajęciowe w Centrum Kultury i Sportu- szkółka regionalna, nauka kultury kaszubskiej; 7h/rok;

pkt (e) zajęcia w grupach o podobnych problemach - grupy samopomocowe-wsparcie BO, dzielenie się problemami i słabościami, aktyw. kulturalna i społeczna; 2gr.x2spotk.x3hx5m-cy=60hx2lata;

pkt (l) warsztat radzenia sobie ze stresem z elementami relaksacji-techniki relaksacji, wypracowanie indywidualnego sposobu radzenia sobie ze stresem; 2gr.x2spotk.x2hx3m-ce=24hx2lata;

pkt (k)spotkania z prawnikiem -grupowe-omówienie możliwości uzyskiwania pomocy, praw, obowiązków w chwili korzystania z organów sądowniczych;2gr.x3spotk.x2h= 12hx2lata.

Usługi wspierające:

pkt 6 (a) zapewnienie opieki przedszkolnej i żłobkowej dla dzieci BO;

pkt 6 (c) ubezpieczenie zdrowotne dla BO nieposiadających innego tytułu;

pkt 6 (f) badania medycyny pracy.

 

2012r. PAL BEZDOMNI 5M

- Instrumenty aktywizacji społecznej:

pkt ( j) trening kształtujący kompetencje społeczne 2spotk.x2hx8m-cy=32h;

pkt (k) kształtowanie postaw prozdrowotnych, profilaktyka uzależnień (narkotyki, alkohol, itp.); 2spotk.x2hx3m-ce=12h;

pkt (f) warsztat higieny osobistej 4spotk.x2,5h x8m-cy=80h-zlecony firmie zewnętrznej;

-Instrumenty aktywizacji edukacyjnej:

pkt (c) kurs zawodowy min. 1 os;

-Instrumenty aktywizacji zawodowej:

pkt (e) konsultacje z doradca zawodowym dla os. realizującej kurs; min. 1h;

pkt 6 (c) ubezpieczenie zdrowotne dla BO nieposiadających innego tytułu;

pkt 6 (f) badania medycyny pracy.

 

2012r. PAL NIBUR 9K

- Instrumenty aktywizacji społecznej:

pkt (j) wyjazdowy warsztat kompetencji psychospołecznych –nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacji trudnych i radzenia sobie w kryzysie emocjonalnym, zarządzanie czasem, rozwiązywanie konfliktów, budowanie poczucia własnej wartości, postawy asertywne                 i aktywne –um. zlecenie -16h zajęć;

pkt (i) spotkania w grupie samopomocowej z psychologiem; aktywizacja kulturalna                      i społeczna, 2spot.x3hx7m-cy=42h;

pkt (k) blok spotkań ze specjalistami: prawnik(ind.), terapeuta uzależnień, policja, lekarz, itp. 10h grupa+18h ind.;

- Instrumenty aktywizacji zawodowej:

pkt (c) kurs zawodowy min. 1 os.;

pkt (c) kurs podstawy obsługi komputera 9K (c.a100h);

pkt (e) konsultacje z doradcą zawodowym dla os. realizującej kurs;min.1h;

pkt 6 (c) ubezpieczenie zdrowotne dla BO nieposiadających innego tytułu;

pkt 6 (f) badania medycyny pracy.

 

2013r. PAL RODZINY PRZEŻYWAJĄCE TRUDNOŚĆ W PEŁNIENIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH

- Instrumenty aktywizacji społecznej:

pkt (i) spotkania w grupie samopomocowej z psychologiem; 2spotk.x3hx5m-cy=30h;

pkt (e) warsztaty dla rodziców/szkoła dla rodziców 10spotk.x2h=20 h w ciągu 3m-cy;

pkt (k) spotkania z prawnikiem – ind; 2spotk.x1hx10os=20h;

pkt (j) warsztat wyjazdowy kształtujący prawidłowe relacje rodzic- dziecko, dziecko – rodzic; 16h.

W ramach zajęć przewidziany jest catering –usługa zlecona oraz wsparcie otoczenia BO, m.in. poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi podczas projektu.

Instrumenty i działania zaplanowano po przeprowadzonej diagnozie potrzeb uczestników-badanie ankietowe.

 
DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM

Piknik integracyjny dla BO oraz ich otoczenia -rodzin. Około 150osób w roku. To impreza, która wpisała się na stałe do projektu. Inicjatywa promuje życie społeczne oraz realizację projektu. Na pikniku zapewnione będą: dmuchany plac zabaw, zabawy i animacje, catering grillowy, ubezpieczenie i oprawa muzyczna.

Wyjazd do teatru. Jesienią BO projektu pojadą do jednego z trójmiejskich teatrów. W ramach wyjazdu zaplanowano sfinansowanie kosztów transportu, ubezpieczenia, posiłku i biletów wstępu..

 
PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE – WKŁAD WŁASNY

Zapewnienie prac społecznie użytecznych dla 8os. Wykonywane będą przez 10m-cy                   po 40h. Działanie to pozwoli BO zdobyć doświadczenie zawodowe, nauczy systematyczności oraz ograniczy bierne pobieranie zasiłków.

Copyright © 2013 mops.kna.pl Wykonanie mako24.pl