Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Działania w projekcie

Realizowany projekt  będzie składał się z 6 podstawowych zadań: 1.aktywna integracja, 2.praca socjalna,3.zasiłki i pomoc w naturze, 4.prace społecznie użyteczne, 5.zarządzanie projektem, 6.promocja projektu, podzielonych na działania.

Podstawowym i najbardziej złożonym z zadań jest zadanie 1.aktywna integracja, którą zrealizujemy na bazie kontraktów socjalnych. W kontraktach znajdą się 3 instrumenty aktywnej integracji przeznaczone dla każdego z uczestników projektu:

1. Instrument aktywizacji edukacyjnej -  skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową – kursy zawodowe dla każdego z uczestników. Planujemy zlecenie 9 kursów:

- kurs komputerowy I stopnia – 5 osób

- kurs komputerowy II stopnia – 1 osoba

- kurs małej gastronomii – pomoc kuchenna – 3 osoby

- kurs profesjonalnego utrzymywania czystości z użyciem maszyn – 2 osoby

- kurs obsługi kas fiskalnych – 3 osoby

- kurs języka angielskiego – poziom podstawowy – 4 osoby

- kurs florystyczny – 1 osoba

- kurs kosmetyczny – 1 osoba

- kurs fryzjerstwa - 1 osoba.

2. Instrumenty aktywizacji społecznej – organizacja i finansowanie poradnictwa specjalistycznego oraz  wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie treningów kompetencji życiowych i umiejętności społecznych – przeznaczone dla każdego z beneficjentów. Każdy z nich odbędzie 2 godzinne spotkania indywidualne z psychologiem, pedagogiem i pracownikiem socjalnym. Ponadto przewidujemy cykl 13 spotkań w grupie samopomocowej (10 spotkań 4 godzinnych oraz 3 spotkania 2 godzinne).

3. Instrument aktywizacji zawodowej – instrument wspierający aktywizację zawodową – grupowe zajęcia z doradcą zawodowym – 21h dla wszystkich beneficjentów.

Poza tym 4 dzieci beneficjentów ostatecznych skorzysta z opieki przedszkolnej na czas realizacji zajęć w projekcie.

Kolejne zadanie -2.3 to zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego oraz 2.2 wynagradzanie dodatkiem/premią/nagrodą dotychczas zatrudnionych pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację projektu. W zadaniu tym przewidujemy również zakup wyposażenia stanowiska pracy dla nowozatrudnionego pracownika socjalnego. Chcemy tu w ramach cross – financingu  kupić: biurko 2.7, krzesło obrotowe 2.6, szafę na akta 2.5 oraz niszczarkę do dokumentów 2.4.

Podczas trwania projektu uczestnikom będą wypłacane przez 8 miesięcy - od maja do grudnia zasiłki i pomoc w naturze ujęte w zadaniu 3.8  będzie to przede wszystkim zasiłek celowy w tym specjalne dla 21 osób.

Zadaniem 4 w projekcie będą prace społecznie użyteczne, które przewidujemy dla 3 osób przez 9 miesięcy. Wykonywane będą one na terenie miasta Kościerzyna. Zadanie 5 o nazwie zarządzanie projektem to koszty utrzymania rachunku bankowego oraz zakup pieczęci do dekretacji rachunków związanych z projektem. W zadaniu tym wliczono też koszty umowy zlecenie osoby do spraw rozliczeń projektu 5.12 oraz koszty nagrody/premii dla koordynatora projektu - pracowników niezbędnych do prawidłowego  zrealizowania działań projektowych. Ostatnim z zadań w projekcie-6 jest jego promocja. Zamierzamy zakupić ulotki 6.14, plakaty 6.16, kalendarze 6.19, długopisy 6.17, baner typu „Roll – up”6.20, wizytówki 6.18, reklamujące i promujące projekt. Chcemy też zlecić założenie i utrzymanie strony internetowej promującej projekt 6.15. Poza zakupem materiałów promujących zamierzamy nagłośnić realizację projektu w prasie, i lokalnej telewizji, zapraszając przedstawicieli mediów i prasy na co ważniejsze etapy realizacji projektu (rozpoczęcie, zajęcia grupowe, zakończenie kursów, podsumowanie projektu).

Copyright © 2013 mops.kna.pl Wykonanie mako24.pl