Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Młodzi dla Siebie

W sierpniu 2012r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji projektu „Młodzi dla Siebie” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2012.

Projekt, którego bezpośrednim realizatorem był MOPS w Kościerzynie, skierowany był do 15 osobowej grupy młodzieży w wieku 12 - 17 lat składającej się z dziewcząt i chłopców, rekrutowanych z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez istniejącą przemoc w rodzinie lub też ze środowisk tą przemocą bezpośrednio zagrożonych.  

W projekcie zrealizowano trzy bloki tematyczne:
- promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez młodzież w Kościerzynie – założono Klub „Młodzi dla Siebie”,
- profilaktyka zachowań agresywnych,
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu młodzieży poprzez tworzenie i prowadzenie „Wirtualnej Kroniki”.

Link do strony:
mds.kna.pl

Copyright © 2013 mops.kna.pl Wykonanie mako24.pl