Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Oddziaływanie projektu

Dzięki wsparciu w projekcie -72 Beneficjentów Ostatecznych(62K,10M) przejdzie ścieżkę reintegracji, która pozwoli im na odbudowanie poczucia własnej wartości, zmotywuje do działania i pomoże zdobyć nowe umiejętności, instrumenty aktywnej integracji przyczynią się do osiągnięcia celu gł. i umożliwią powrót na rynek pracy. Objęcie takiej liczby BO projektem zwiększa odsetek osób objętych działaniami aktywnej integracji. Projekt podejmuje działania na rzecz kompleksowego stworzenia warunków do reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania zmierzają do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych i zawodowych. Kompleksowe podejście do potrzeb klienta MOPS, wielopłaszczyznowe wsparcie: materialne, edukacyjne i społeczne odpowiada na zdiagnozowane potrzeby BO.

W 2012 i 2013r. MOPS obejmie 48 os.(43K i 5M KS), co przyczyni się do realizacji oczekiwanego efektu realizacji POKL. Osiągnięcie rezultatów przyczyni się do realizacji celów projektu poprzez: nabycie nowych kompetencji zawodowych, wzmocnienie kompetencji społecznych, zwiększenie szans powrotu na rynek pracy. Przez działania projektowe wzrośnie też świadomość zarówno pracowników, jak i BO w kwestii nierówności w sytuacji kobiet i mężczyzn.

Wartością dodaną projektu będzie wzrost pozytywnego wizerunku i społecznego poparcia dla działań realizowanych przez MOPS oraz nabycie doświadczenia przez pracowników ośrodka w realizacji projektów dofinansowywanych ze środków europejskich.

Copyright © 2013 mops.kna.pl Wykonanie mako24.pl