Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Przewidywane rezultaty

Twardymi rezultatami  projektu w odniesieniu do planowanych działań będą przede wszystkim zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uzyskane przez beneficjentów ostatecznych. Szkolenia te przejdzie 21 osób, w tym 2 mężczyzn i 19 kobiet. Zostaną przeprowadzone następujące szkolenia:

- kurs komputerowy I stopnia – 5 osób

- kurs komputerowy II stopnia – 1 osoba

- kurs małej gastronomii – pomoc kuchenna – 3 osoby

- kurs profesjonalnego utrzymywania czystości z użyciem maszyn – 2 osoby

- kurs obsługi kas fiskalnych – 3 osoby

- kurs języka angielskiego – poziom podstawowy – 4 osoby

- kurs florystyczny – 1 osoba

- kurs kosmetyczny – 1 osoba

- kurs fryzjerstwa - 1 osoba.

Twardymi rezultatami działania drugiego, czyli spotkań w grupie samopomocowej będzie 10 bloków spotkań 4 godzinnych z psychologiem i pedagogiem oraz 3 bloki 2 godzinne z pracownikiem socjalnym. Poza tym przewiduje się bloki spotkań indywidualnych z psychologiem w ilości 2 godzin dla każdego beneficjenta ostatecznego projektu, po 2 godziny na indywidualne konsultacje z pedagogiem i pracownikiem socjalnym również dla każdego z beneficjentów. Efektem twardym będzie też blok spotkań z doradcą zawodowym – łącznie 21 h.  Kolejne działanie, którego realizacja przekłada się na rezultaty twarde to prace społecznie użyteczne. Tu rezultatami twardymi będą zaświadczenia o podjęciu prac społecznie użytecznych przez 3 osoby podczas trwania projektu. Realizacja rezultatów twardych będzie bezpośrednio wpisywała się w cel szczegółowy 3, którym są możliwości zdobycia umiejętności zawodowych lub podniesienia wykształcenia.

Miękkie rezultaty projektu to przede wszystkim podniesienie umiejętności w zakresie kluczowych umiejętności pracowniczych i zawodowych. Beneficjenci nabędą umiejętności pracy w zespole i pracy indywidualnej, nauczą się komunikować między sobą i innymi członkami społeczeństwa. Osiągną też większą świadomość praw i obowiązków pracowniczych. Poza tym zdobędą szereg umiejętności praktycznych m. in. będą to: umiejętności wypełniania formularzy, sporządzania dokumentów personalnych (CV). Po spotkaniach z doradcą zawodowym zdobędą umiejętność poruszania się po rynku pracy, podniosą swoją wiedzę na temat lokalnego rynku pracy. Dzięki osiągnięciu tych rezultatów będziemy mogli powiedzieć, że postawione przez nas cele szczegółowe 1 i 2 zostaną zrealizowane. Do rezultatów miękkich można też zaliczyć zdolności motywacyjne, które posiądą uczestnicy projektu. Można tu wymienić chociażby: zwiększenie motywacji, zwiększenie zaufania we własne możliwości, podniesienie poziomu samooceny czy też przełamanie niechęci do podjęcia pracy. Poza wymienionymi rezultatami nie można zapomnieć o tym, iż zwiększy się obowiązkowość, zdyscyplinowanie jak również zaangażowanie beneficjentów w wykonywane zadania. Mamy też nadzieję na to, że poprawi się samopoczucie beneficjentów. Te rezultaty pozwolą na zrealizowanie 4 celu cząstkowego.

Osiągnięcia zakładanych przez nas rezultatów pozwoli w pełni, poprzez realizacje celów cząstkowych, zrealizować cel główny projektu.

Copyright © 2013 mops.kna.pl Wykonanie mako24.pl