Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

STYPENDIA SZKOLNE

INFORMACJA
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że od bieżącego roku świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym:
- stypendia szkolne
- zasiłek szkolny
będą realizowane przez tutejszy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wnioski należy składać u pracowników socjalnych do 15 września danego roku.
Formularze wniosku będą dostępne w MOPS od 14.08.2017r.
 
Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych i innych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdem śródrocznym w ramach tzw. „Zielonej szkoły”, wyjazdem na wycieczkę przedmiotową, uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup podręczników, lektur, słowników, publikacji i komputerowych programów edukacyjnych pomocnych przy realizacji ścieżek edukacyjnych wskazanych we wniosku o przyznanie stypendium, a także na zakup:
a) zeszytów, przyborów szkolnych,
b) plecaka szkolnego – tornistra,
c) mundurka szkolnego,
d) stroju sportowego na zajęciach wychowania fizycznego,
e) kalkulatora,
f) innego rodzaju pomocy edukacyjnych,
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych i internacie.

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym znajduje się na stronie: http://bip.koscierzyna.gda.pl/portal?id=1672241

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego/stypendium szkolnego:


 

Copyright © 2013 mops.kna.pl Wykonanie mako24.pl