Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Uczestnicy projektu

Beneficjentami ostatecznymi projektu będzie 21 osób w wieku od 19 do 43 lat, które próbują zmienić swoją sytuację życiową, w jakiej obecnie się znaleźli. Będą to osoby bezrobotne, w tym będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, poszukujące pracy i osoby pozostające bez pracy nie zarejestrowane jako bezrobotne, które korzystają z pomocy społecznej i są w wieku aktywności zawodowej. Przyszli uczestnicy projektu to w znacznej mierze osoby długotrwale bezrobotne – 76,19% wszystkich uczestników. Wśród beneficjentów ostatecznych jest 1 osoba niepełnosprawna o lekkim stopniu niepełnosprawności. Prawie połowa potencjalnych uczestników posiada tylko podstawowe wykształcenie.6 osób ma ukończoną szkołę średnią jak również 6 osób jest po szkole zawodowej. Znaczną większość uczestników projektu stanowić będą kobiety, w tym panie, które są nieaktywne zawodowo z uwagi na macierzyństwo.

Osoby objęte wsparciem w ramach projektu to grupa zagrożona wykluczeniem społecznym, wymagająca kompleksowego wsparcia i stworzenia warunków do powrotu na rynek pracy oraz do integracji ze społeczeństwem. W mieście Kościerzyna w roku 2007 z pomocy społecznej, z powodu bezrobocia, korzystało aż 409 rodzin. Stanowi to 50,8% ogólnej liczby rodzin korzystających ze świadczeń. Ten stan rzeczy w Powiatowej Strategii na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu Kościerskiego uznano za priorytetowy do zmiany, dlatego też zdecydowaliśmy się na objęcie wsparciem właśnie tej grupy beneficjentów.

Copyright © 2013 mops.kna.pl Wykonanie mako24.pl