Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Zespół Interdyscyplinarny

Dnia 22 kwietnia 2011r. zarządzeniem Burmistrza Miasta Kościerzyna został powołany Zespół Interdyscyplinarny w mieście Kościerzyna.
Obowiązek utworzenia w każdym samorządzie gminnym w Polsce Zespołu Interdyscyplinarnego w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wprowadziła ustawa
z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz 1493
z późn. zm.).
Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, który koordynuje działania określone w corocznie uchwalanym przez Radę Miasta Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie dla miasta Kościerzyna.
Obecnie Zespół Interdyscyplinarny składa się z 11 członków:
- Iwona Mierska, Rafał Mikołajczyk – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie;
- Wiesław Bielawa – Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie;
- Sylwia Trzebiatowska  – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościerzynie;
- Katarzyna Kopczyńska, Monika Martwicka – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Kościerzynie;
- Emilia Wantoch - Rekowska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzynie;
- Czesława Kulas – Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie;
- Grzegorz Rybakowski – Sąd Rejonowy w Kościerzynie;
- Alicja Załucka – Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie;
- Tomasz Smuczyński – Straż Miejska w Kościerzynie.
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W budynku MOPS odbywają się również posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.
Dane kontaktowe do Zespołu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie, ul. Brzechwy 5,
I piętro, pokój nr 18, tel. 58 686 48 23 wew. 20 lub 58 680 87 55.

Copyright © 2013 mops.kna.pl Wykonanie mako24.pl